Tác giả: Khanh

Sản phẩm clone là gì?

Sản phẩm clone là gì?

Để tăng sự phong phú, tăng tính cạnh tranh về sản phẩm, giúp tăng tỉ lệ bán được hàng, tăng đơn hàng, tránh cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ từ 1 SKU gốc, tránh multi source, từ một sản phẩm Single SKU, bạn có thể tạo thêm một sản phẩm khác với những tên gọi, thuộc tính khác với sản phẩm ban đầu. Ta gọi sản phẩm mới này là sản phẩm clone – sản phẩm biến thể của sản phẩm gốc.

Ví dụ:

 • Sản phẩm gốc Nghệ đen Mật ong Tây Nguyên DakHoney 230 gram F191

 • Sản phẩm biến thể của Nghệ đen Mật ong Tây Nguyên DakHoney 230 gram F191: Thực phẩm chức năng Nghệ đen Mật ong Tây Nguyên DakHoney cao cấp

 

 

Sửa inventory sku, nhập clone SKUs

Sau khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ, hệ thống sẽ đồng bộ sản phẩm từ SC Lazada về địa chỉ kho của bạn ở LZD ERP. Lúc này, tất các sản phẩm sẽ được lưu ở sản phẩm gian hàng bao gồm: sản phẩm single sku, clone sku, combo sku.

Để quản lý tập trung tất cả hàng hóa của bạn ở nhiều gian hàng trên Lazada.vn trong 1 kho duy nhất tại LZD ERP. Tất cả các sản phẩm ở các gian hàng được phân loại về dạng cơ bản nhất là Inventory SKU – MÃ HÀNG HÓA LƯU KHO tại LZD ERP.

Inventory SKU quản lý tập trung về giá vốn, hàng tồn, danh sách sản phẩm biến thể (clone), ….

Nếu bạn muốn chỉnh sửa thông tin của một inventory SKU, bạn thao tác như sau:

Bước 1: Chọn menu Inventory SKU để vào trang Inventory SKU

Bước 2: Tại một sản phẩm inventory sku bạn muốn chỉnh sửa, bạn chọn nút “Chỉnh sửa”

Bước 3: Tại trang chỉnh sửa inventory sku, bạn có thể chỉnh sửa các thông tin:

 • Ảnh sản phẩm: Nhập thay thế ảnh sản phẩm ở Product image
 • Số lượng hàng tồn: Nhập số lượng hàng tồn ở Total stock
 • Giá vốn: Nhập giá vốn sản phẩm ở mục Giá vốn
 • Nhập danh sách sản phẩm biến thể ở mục Custom clone SKUs (tối đa 20 clone), bằng cách:

Ví dụ: Bạn có inventory sku NDMOTNDH-230GR với tên là Nghệ đen Mật ong Tây Nguyên DakHoney 230 gram F191

 • Với sản phẩm NDMOTNDH-230GR này, bạn có một sản phẩm biến thể MATONGNGHEDEN, tên là Thực phẩm chức năng Nghệ đen Mật ong Tây Nguyên DakHoney cao cấp.
 • Để quản lý tập trung mỗi khi có đơn hàng từ MATONGNGHEDEN, hệ thống chỉ trừ hàng tồn từ inventory sku NDMOTNDH-230GR, bạn cần nhập MATONGNGHEDEN là clone của inventory sku NDMOTNDH-230GR.

Bước 4: Nhấn Cập nhật để lưu thông tin inventory sku đã được chỉnh sửa.

Sau khi chỉnh sửa inventory sku, bạn đồng bộ sản phẩm để cập nhật sản phẩm mới nhất từ SC Lazada về kho LZD ERP.

Xem chi tiết inventory sku NDMOTNDH-230GR, ta thấy sku MATONGNGHEDEN có trong danh sách clone của sản phẩm NDMOTNDH-230GR.

Xem chi tiết đơn hàng

Quản lý đơn hàng là một trong những giá trị cốt lõi của hệ thống LZD ERP hỗ trợ cho bạn. Với quản lý đơn hàng, bạn có thể sử dụng các chức năng lọc với nhiều điều kiện để xem, phân loại các đơn hàng. Ngoài ra, bạn còn có thể xem chi tiết từng đơn hàng để biết thông tin về khách hàng, tiền lời trên từng đơn hàng, …

Để xem đơn hàng, bạn thao tác như sau:

Bước 1: Chọn menu “Đơn hàng” 

Bước 2: Tại trang Đơn hàng, bạn có thể nhập các điều kiện về lọc tìm ra các đơn hàng mà bạn muốn.

Các điều kiện lọc để tìm đơn hàng cụ thể như:

 • Chọn SC: Bạn muốn lọc đơn hàng ở từng SC hay là tất cả. 
 • Nhập SKU bạn muốn lọc tại ô SKU
 • Chọn loại SKU: Tất cả, single, clone hay combo
 • Bạn cũng có thể lọc theo Tên sản phẩm, Tên khách hàng, Số Phone của khách hàng, Số đơn hàng
 • Bạn cũng có thể lọc các đơn hàng theo từng khoảng thời gian: Từ ngày -> Đến ngày
 • Bạn cũng có thể lọc theo trạng thái đơn hàng: đang chuẩn bị (pending), chuẩn bị chuyển hàng (ready_to_ship), đã chuyển hàng đi (shipped), đã giao hàng (delivered), giao hàng thất bại (failed), đơn hàng hủy (canceled), hàng trả về (returned)
 • Với các điều kiện lọc bạn đã nhập, bạn cần nhấn nút Lọc để hệ thống hiển thị những đơn hàng phù hợp.

Bước 3: Để xem chi tiết đơn hàng nào, bạn cần chọn nút “Xem chi tiết” ở đơn hàng đó 

 

Tại trang xem chi tiết đơn hàng, bạn có thể thấy thông tin của khách hàng (họ tên, số điện thoại, địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng…). Ngoài ra, bạn còn có thể xem được thông tin tiền lòi của mỗi SKU trên đơn hàng, các chi phí phát sinh với đơn hàng.

Xem chi tiết API Log

Hệ thống LZD ERP thực hiện việc kết nối với SC Lazada qua thông tin API key bạn đã khai báo trong gian hàng của mình. Với mỗi thao tác đồng bộ sản phẩm, đồng bộ đơn hàng, cập nhật tồn kho, … hệ thống LZD ERP sẽ thực hiện các thao tác tương tác với hệ thống Seller Center Lazada.vn thông qua API key này. Để theo dõi việc thực hiện tương tác giữa LZD ERP với SC Lazada, bạn có thể xem chi tiết API Log trong hệ thống LZD ERP.

Thao các xem API Log, bạn có thể thực hiện như sau:

Bước 1: Bạn chọn menu API Log 

Bước 2: Trong trang API LOG, bạn sẽ thấy danh sách các tương tác giữa LZD ERP và SC Lazada.vn

Bước 3: Để xem cụ thể, bạn có thể chọn điều kiện lọc với 3 thông tin:

 • Filter by Action: Lọc theo hành động 
 • Filter by Status: Lọc theo trạng thái 
 • Lọc theo SKU: SKU bạn tự nhập
 • Sau đó, bạn có thể nhấn nút Lọc để xem danh sách API Log theo điều kiện bạn vừa thiết lập.


Bước 4: Để xem chi tiết một thông tin API Log, bạn click nút “Xem chi tiết” => Mở ra trang xem chi tiết API Log này.

Thiết lập đồng bộ đơn hàng (sync)

Để hệ thống có thể thực hiện tao tác đồng bộ đơn hàng nhanh chóng trong việc cập nhật tồn kho và lấy đơn hàng khi đồng bộ thủ công, bạn cần thiết lập đồng bộ đơn hàng.

Thao tác thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn menu “Cài đặt hệ thống ” -> chọn “Cấu Hình Chung”

Bước 2: Click chọn thẻ “Thiết lập sync” => hiển thị các thông tin thiết lập đồng bộ

Bạn cần nhập 2 thông tin:

 • Tổng Số Orders khi chạy bằng tay: Nhập tổng số đơn hàng sẽ được đồng bộ về kho LZD ERP khi thực hiện đồng bộ thủ công.
 • Danh sách SKUs quà tặng:

– Bạn nhập các inventory SKU quà tặng trong combo quà tặng của bạn. Với danh sách này, mỗi khi đồng bộ, hệ thống sẽ không cập nhật tồn kho cho các combo có chứa inventory SKU quà tặng.

– Bạn nhập mỗi SKU một dòng.

 

Bước 3: Click nút ” Lưu Thiết Lâp” -> để lưu các thiết lập về đồng bộ sync.


a

Tính năng tự động đồng bộ đơn hàng hoạt động như thế nào?

Hỏi: Tính năng tự động đồng bộ đơn hàng hoạt động như thế nào?

Đáp: Để cập nhật những đơn hàng mới nhất, hệ thống LZD ERP thực hiện việc tự động đồng bộ đơn hàng với chu kỳ 2 phút mỗi lần.

Mỗi khi có đơn hàng hoặc đơn hàng trên SC có sự thay đổi về trạng thái, hệ thống sẽ tự động thực hiện 2 việc:

 1. Tại kho LZD ERP của bạn, hệ thống sẽ tạo hoặc cập nhật đơn hàng tương ứng. Xem các đơn hàng này, bạn có thể vào mục Đơn hàng

2. Tất cả inventory SKU, clone SKUs và combo SKUs khi có đơn hàng đều được cập nhật hàng tồn tự động lên Seller Center Lazada. Ví dụ với inventory SKU A có hàng tồn là 5, khi có một clone SKU A có 1 đơn hàng thì tự động cập nhật hàng tồn của inventory SKU A, các clone SKUs A và tất cả combo SKUs A về 4. Giảm thiểu phí mặc định khi bị phát sinh đơn hàng khi trong kho thực tế hết hàng.

 

 

Thay đổi thông tin tài khoản: mật khẩu, email, tên hiển thị…

Nếu bạn muốn thay đổi các thông tài khoản như: thay đổi mật khẩu, thay đổi email, … bạn chọn theo các cách sau:

Cách 1: Chọn Chỉnh sửa hồ sơ tại vùng Header – thể hiện thông tin tài khoản

Cách 2: Chọn Cài đặt hệ thống >> Tài khoản của tôi

Tại trang Tài khoản của tôi, bạn có thể thay đổi: mật khẩu, email, tên hiển thị…

 • Để thay đổi mật khẩu, bạn chọn: Tạo mật khẩu

 • Để thay đổi email, bạn nhập email mới vào ô: Thư điện tử

 • Để lưu các thay đổi, bạn cần bấm vào nút: Cập nhật hồ sơ 

Giới thiệu các menu lệnh và vùng làm việc của LZD ERP

Khi đăng nhập vào trang quản lý kho LZD ERP, bạn sẽ thấy có 4 vùng làm việc như sau:

 1. Vùng menu: Ở bên trái – Tập trung các menu lệnh để thao tác với từng chức năng cụ thể.
 2. Vùng làm việc: Ở chính giữa – Nơi thể hiện thông tin tương ứng với menu chức năng đang chọn.
 3. Vùng header: Ở bên trên – Thể hiện thông tin tài khoản: đăng xuất, chỉnh sửa tài khoản, …
 4. Vùng footer: Ở bên dưới – Thể hiện thông tin phiên bản LZD ERP đang vận hành.

Tại vùng menu, nếu bạn click vào  thì menu sẽ chuyển thành dạng thu gọn:

Để mở rộng lại menu, bạn click vào nút mở rộng menu 

Khi đã đăng nhập LZD ERP, nếu bạn đang ở trang chính: http://lzderp.com, bạn click QUẢN LÝ KHO để quay lại trang quản lý kho của mình.

Thông tin “Hàng ngày” ở trang Inventory SKU có ý nghĩa gì?

Hỏi: Khi vào trang quản lý sản phẩm Inventory SKU, các bạn thấy có cột Hàng ngày, vậy cột thông tin này có ý nghĩa gì?

Đáp: Cột thông tin Hàng ngày tại trang Inventory SKU chính là thông tin sản phẩm bán được trung bình trong một ngày (lấy thông tin bán hàng của 42 ngày gần đây). Con số hàng ngày càng nhỏ thì sản phẩm bán được càng ít, con số hàng ngày càng lớn thì sản phẩm bán được càng nhiều.

Ví dụ với hình minh họa bên trên, ta thấy sản phẩm Bật Lửa Gas Godes F519 (Bạc) thông tin Hàng ngày có giá trị là: 0.14, , điều này có nghĩa là: Trung bình một ngày bán được 0.14 sản phẩm (vì trong 42 ngày vừa qua chỉ bán được 6 sản phẩm => trung bình một ngày bán được 6/42 = 0.14).

Thông tin sản phẩm bán được Hàng ngày giúp gì cho Nhà bán hàng?

Với thống kê bán sản phẩm trung bình hàng ngày, giúp Nhà bán hàng có cái nhìn trực quan về việc bán hàng của sản phẩm.

Ví dụ, sản phẩm A có thông tin Hàng ngày với giá trị là: 4.5 => sản phẩm A là sản phẩm hot, có rất nhiều đơn hàng đặt mua sản phẩm này.

Ví dụ, sản phẩm B có thông tin Hàng ngày với giá trị là: 0 => sản phẩm B không bán được hàng

Vậy với các thông tin này, giúp Nhà bán hàng thấy ngay: đâu là sản phẩm hot, chủ lực của gian hàng; đâu là sản phẩm ế – không bán được hàng.

Bên cạnh đó, thông tin sản phẩm bán được Hàng ngày, 3/7/14/28/42 ngày cũng là 1 điều kiện để hệ thống lấy làm căn cứ đưa ra quyết định cho việc xuất file nhập hàng cần bán gúp Nhà bán hàng.

Thông báo bổ sung kênh liên lạc, bình luận qua Facebook

Thông báo bổ sung kênh liên lạc, bình luận qua Facebook

 

Nhằm hỗ trợ và trao đổi với Nhà bán hàng một nhanh và thuận tiện nhất, Hệ thống LZD ERP đã bổ sung thêm 2 kênh liên lạc qua Facebook là: FB Messenger và FB Comment.

Bạn có thể chat với chúng tôi thông qua hệ thống FB Messenger ngay tại http://lzderp.com

fb-mess

Ngoài ra, với các bài viết hướng dẫn hỗ trợ, nếu bạn có vấn đề cần trao đổi, thắc mắc, bạn có thể bình luận ngay bên dưới bài viết với tính năng FB comments.

Trân trọng.

 

fb-comments