Bắt đầu sử dụng LZD ERP

Khi bắt đầu sử dụng LZD ERP, bạn chỉ cần thực hiện:

  • Thiết lập thông tin về API của gian hàng bao gồm: tên gian hàng, email và API key để kết nối LZD ERP với Seller Center của Lazada
  • Ngay sau khi nhập thông tin gian hàng chính xác, hệ thống sẽ tự động đồng bộ tất cả các sản phẩm – SKUs trên Seller Center về LZD ERP để sẵn sàng cho dữ liệu đi vào hoạt động.
0
No tags

Bình luận