Các thao tác cơ bản khi mới sử dụng LZD ERP

Đăng ký và Đăng nhập: tất nhiên rồi, bạn cần phải có tài khoản để thao tác trên hệ thống ERP của chúng tôi http://lzderp.com/dang-ky-va-dang-nhap/

Thiết lập hệ thống: bạn cần tối thiểu là việc nhập Lazada API để LZD ERP kết nối với Seller Center (SC) http://lzderp.com/bat-dau-su-dung-lzd-erp/

Đồng bộ sản phẩm: ngay sau khi nhập API và kết nối thành công giữa LZD ERP và SC thì hệ thống sẽ bắt đầu đồng bộ toàn bộ sản phẩm 2 bên để hợp nhất quá trình kết nối với nhau, thời gian đồng bộ tùy theo số lượng SKUs có trên SC của bạn.

Sau lần đồng bộ đầu tiên đó, mỗi khi tạo mới sản phẩm trên SC thì bạn cần vào LZD ERP để thực hiện đồng bộ qua menu “Đồng bộ sản phẩm” nằm ở phía dưới của menu Tên gian hàng.

Cụ thể, bạn thực hiện như sau:

  1. Chọn Gian hàng cần đồng bộ
  2. Chọn Đồng bộ sản phẩm.

3. Tiếp theo, bạn chọn kiểu đồng bộ: Nhanh hoặc Chậm

– Chỉ đồng bộ những sản phẩm mới (Nhanh)

– Đồng bộ tất cả sản phẩm (Chậm – mất nhiều thời gian)

và click nút Đồng bộ sản phẩm để hệ thống làm việc.

 

0
No tags

Bình luận