Các thao tác hàng ngày Nhà bán hàng cần lưu ý

Nhập / xuất kho: khi sử dụng LZD ERP, hệ thống sẽ tự động đồng bộ số lượng sản phẩm từ LZD ERP lên Seller Center (SC), nên Nhà bán hàng cần lưu ý:

  • Chỉ nhập / xuất kho bằng công cụ Nhập / Xuất kho trên LZD ERP
  • Việc nhập / xuất kho sẽ cập nhật số lượng của tất cả các SKUs trên LZD ERP và SC, bao gồm cả single, clone và combo SKUs.
  • Việc đồng bộ số lượng từ LZD ERP lên SC là hoàn toàn tự động, được thực hiện bằng kĩ thuật cron (chạy ngầm theo định kì 2 phút một lần) nên ngay sau khi nhập / xuất số lượng ở LZD ERP thì số lượng hàng tồn kho trên SC có thể phải chờ đến 1 vài phút để cập nhật lên số lượng mới.
  • Trong trường hợp Nhà bán hàng cần đồng bộ tức thì ngay sau khi nhập / xuất kho thì có thể sử dụng chức năng Đồng bộ ngay trên trang Inventory SKU
0
No tags

Bình luận