Cập nhật giá vốn cho sản phẩm

Cập nhật giá vốn sản phẩm để LZD ERP có thể tính chính xác tiền lời chi tiết của từng SKU trên mỗi đơn hàng và tổng lời của đơn hàng. Từ đó, giúp thống kê chi tiết, chính xác doanh thu của bạn.

Cập nhật giá vốn của các sản phẩm, bạn thực hiện theo các thao tác như sau:

Bước 1: Bạn vào phần quản lý Inventory SKU: Click chuột vào menu Inventory SKU

Bước 2: Bạn click chuột vào ô giá vốn của Inventory SKU cần điều chỉnh giá vốn.

Bước 3: Bạn nhập giá vốn của Inventory SKU vào ô nhập liệu và bấm Lưu.

Và đây là kết quả giá vốn của Inventory SKU KDTOTXDHT đã được cập nhật:

 

Như vậy, chỉ với 3 bước đơn giản, bạn đã nhập xong giá vốn cho 1 Inventory SKU.

0
No tags

Bình luận