Cập nhật số lượng (stock) sản phẩm

Cập nhật số lượng (stock) sản phẩm giúp bạn quản lý chính xác số lượng hàng tổn trong kho. Khi bạn cập nhật số lượng sản phẩm của Inventory SKU tại LZD ERP, hệ thống LZD ERP sẽ tự động đồng bộ, cập nhật giá trị này cho tất cả các sản phẩm phụ thuộc Inventory SKU (gồm Single SKU, Combo Multiple, Combo Gift, Sản phẩm Clone) ở các gian hàng trên Seller Center Lazada.vn của bạn. 

Để cập nhật số lượng (stock) các sản phẩm, bạn thực hiện theo các thao tác như sau:

Bước 1: Bạn vào phần quản lý Inventory SKU: Click chuột vào menu Inventory SKU

Bước 2: Bạn click chuột vào ô số lượng (stock) của Inventory SKU cần điều chỉnh số lượng (stock).

Bước 3: Bạn nhập số lượng của Inventory SKU vào ô nhập liệu và bấm Lưu.

Và đây là kết quả số lượng (stock) của Inventory SKU MDBCNTC đã được cập nhật:

 

Như vậy, chỉ với 3 bước đơn giản, bạn đã cập nhật xong số lượng sản phẩm cho 1 Inventory SKU. Mọi thao tác còn lại, hệ thống LZD ERP sẽ tự động đồng bộ, cập nhật số lượng các sản phẩm có liên quan trên các gian hàng ở Seller Center Lazada.vn khớp với giá trị tại kho LZD ERP mà bạn vừa nhập.

0
No tags

Bình luận