Thông tin “3/7/14/28/42 ngày” tại trang Inventory SKU có nghĩa là gì?

Hỏi: Khi vào trang quản lý sản phẩm Inventory SKU, các bạn thấy có cột “3/7/14/28/42 ngày”, vậy cột thông tin này có ý nghĩa gì?

Đáp: Cột thông tin “3/7/14/28/42” ngày tại trang Inventory SKU chính là thông tin sản phẩm bán được theo các mốc thời gian 3 ngày, 7 ngày, 14 ngày, 28 ngày và 42 ngày.

Ví dụ ở hình minh họa bên trên, ta thấy sản phẩm Bật Lửa Gas Godes F519 (Bạc) có thông tin 3/7/14/28/42 ngày với giá trị là: 0/0/1/3/6, điều này có nghĩa là:

Sản phẩm Bật Lửa Gas Godes F519 (Bạc) trong:

  • 3 ngày vừa qua đã bán được 0 sản phẩm
  • 7  ngày vừa qua đã bán được 0 sản phẩm
  • 14 ngày vừa qua đã bán được 1 sản phẩm
  • 28 ngày vừa qua đã bán được 3 sản phẩm
  • 42 ngày vừa qua đã bán được 6 sản phẩm
Thông tin sản phẩm bán được theo các mốc thời gian 3/7/14/28/42 ngày giúp gì cho Nhà bán hàng?

Với thống kê bán sản phẩm trong các mốc thời gian trên, giúp Nhà bán hàng có cái nhìn trực quan về việc bán hàng của sản phẩm.

Ví dụ, sản phẩm A có thông tin 3/7/14/28/42 ngày với giá trị là: 7/9/23/40/53 => sản phẩm A là sản phẩm hot, có rất nhiều đơn hàng đặt mua sản phẩm này.

Ví dụ, sản phẩm B có thông tin 3/7/14/28/42 ngày với giá trị là: 0/0/0/0/0 => sản phẩm B không bán được hàng

Vậy với các thông tin này, giúp Nhà bán hàng thấy ngay: đâu là sản phẩm hot, chủ lực của gian hàng; đâu là sản phẩm ế – không bán được hàng.

Bên cạnh đó, thông tin sản phẩm bán được Hàng ngày, 3/7/14/28/42 ngày cũng là 1 điều kiện để hệ thống lấy làm căn cứ đưa ra quyết định cho việc xuất file nhập hàng cần bán gúp Nhà bán hàng.

0
No tags

Bình luận