Đăng ký và đăng nhập

  • Khi bắt đầu sử dụng dịch vụ LZD ERP bạn cần phải đăng ký tài khoản bằng cách click vào menu: ĐĂNG KÝ hoặc qua link: http://lzderp.com/dang-ky/

  • Vui lòng chuẩn bị sẵn thông tin API: EmailAPI key, lấy từ trong Seller Center để nhập cho gian hàng đầu tiên khi đăng ký.

(Xem tại https://sellercenter.lazada.vn/api/index chỉ dùng với vai trò “Seller Full Access”, hai vai trò còn lại là “Seller Order Access” và “Seller Cataloge Access” không sử dụng được.)

 

  • Sau khi đăng ký, hệ thống LZD ERP sẽ tự động kích hoạt tài khoản và địa chỉ kho.
  • Lúc này bạn có thể đăng nhập để sử dụng dịch vụ LZD ERP bằng cách click vào menu: ĐĂNG NHẬP hoặc qua link http://lzderp.com/wp-login.php

Giao diện trang Đăng nhập

0
No tags

Bình luận