Đăng ký tài khoản và địa chỉ kho trên LZD ERP

Bạn vui lòng nhập thông tin đăng ký theo biểu mẫu ở bên dưới

Thông tin đăng ký:
@
.lzderp.com
Là dạng tên miền con (sub domain) của lzderp.com, với tên miền con bạn chọn, bạn sẽ có một website với sub domain dạng kho.lzderp.com để truy cập vào và quản lí ERP của bạn. Tên miền con có độ dài từ 3 đến 16 kí tự, chỉ gồm chữ cái (a-z) và các số (0-9), ví dụ khocuatui.lzderp.com, hoa.lzderp.com,...
Gian hàng đầu tiên:
Xem tại https://auth.lazada.com/oauth/authorize?response_type=code&force_auth=true&redirect_uri=http://lzderp.com/authorize-code&client_id=100619&country=vn chỉ dùng với vai trò “Seller Full Access”, hai vai trò còn lại là “Seller Order Access” và “Seller Cataloge Access” không sử dụng được. Hình minh họa.