Đồng bộ đơn hàng thủ công

Để hệ thống LZD ERP có thể giúp bạn quản lý đơn hàng, hệ thống cần đồng bộ thông tin đơn hàng từ SC Lazada về kho của bạn. Chức năng đồng bộ đơn hàng đã được hệ thống LZD ERP thực hiện tự động. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đồng bộ đơn hàng nhiều hơn, lấy các đơn hàng về nhanh hơn, bạn có thể tự chủ động thực hiện thao tác đồng bộ đơn hàng, bằng chức năng: Đồng bộ đơn hàng thủ công.

Để đồng bộ đơn hàng thủ công, bạn thao tác như sau:

 

Bước 1: Chọn menu Công cụ >> chọn menu “Đồng bộ đơn hàng thủ công”

Bước 2: Nhập số đơn hàng bạn muốn hệ thống LZD ERP sẽ kéo về kho

Bước 3: Click nút: “Đồng bộ đơn hàng”

 

=> Hệ thống LZD ERP sẽ thực hiện thao tác đồng bộ đơn hàng từ SC Lazada về kho của bạn. Quá trình đồng bộ này có thể mất vài phút, bạn vui lòng chờ cho hệ thống LZD ERP hoàn thành thao tác đồng bộ đơn hàng trước khi thực hiện các thao tác khác.

0
No tags

Bình luận