Đồng bộ sản phẩm

Đồng bộ sản phẩm từ Seller Center của Lazada.vn về kho của bạn tại LZD ERP , hệ thống LZD ERP sẽ có thông tin để quản lý sản phẩm giúp bạn.

Sản phẩm được đồng bộ từ Seller Center Lazada.vn về sẽ được quản lý tại mục Sản phẩm SC của gian hàng.

 

Ngay sau khi nhập API và kết nối thành công giữa LZD ERP và SC thì hệ thống sẽ bắt đầu đồng bộ toàn bộ sản phẩm 2 bên để hợp nhất quá trình kết nối với nhau, thời gian đồng bộ tùy theo số lượng SKUs có trên SC của bạn.

Sau lần đồng bộ đầu tiên đó, mỗi khi tạo mới sản phẩm trên SC thì bạn cần vào LZD ERP để thực hiện đồng bộ qua menu “Đồng bộ sản phẩm” nằm ở phía dưới của menu Tên gian hàng.

Cụ thể, bạn thực hiện như sau:

  1. Chọn Gian hàng cần đồng bộ
  2. Chọn Đồng bộ sản phẩm.

 

3. Tiếp theo, bạn chọn kiểu đồng bộ: Nhanh hoặc Chậm

– Chỉ đồng bộ những sản phẩm mới (Nhanh): sẽ chỉ đồng bộ những sản phẩm mới nhất từ Seller Center kể từ ngày bạn đồng bộ cuối cùng.

– Đồng bộ tất cả sản phẩm (Chậm – mất nhiều thời gian): sẽ đồng bộ tất cả các sản phẩm có trong gian hàng của bạn từ trước tới này

và click nút Đồng bộ sản phẩm để hệ thống làm việc.

0
No tags

Bình luận