Đồng bộ tồn kho từ LZD ERP lên SC Lazada

Đồng bộ tồn kho từ LZD ERP lên SC Lazada giúp bạn quản lý chính xác số lượng hàng tổn của Inventory SKU trong kho.  Khi bạn đồng bộ tồn kho Inventory SKU tại LZD ERP, hệ thống LZD ERP sẽ tự động đồng bộ, cập nhật giá trị này cho tất cả các sản phẩm phụ thuộc Inventory SKU (gồm Single SKU, Combo Multiple, Combo Gift, Sản phẩm Clone) ở các gian hàng trên Seller Center Lazada.vn của bạn. 

Thao tác thực hiện cụ thể như sau:

Bước 1: Bạn vào phần quản lý Inventory SKU: Click chuột vào menu Inventory SKU

Bước 2: Bạn click chuột vào nút “Đồng bộ ngay” của Inventory SKU cần đồng bộ tồn kho.

Bạn chờ trong chốc lát để hệ thống thực hiện việc đồng bộ.

Và đây là kết quả đồng bộ tồn kho, minh họa với Inventory SKU HT-FCV :
  • Thông tin tồn kho tại SC Lazada các sản phẩm phục thuộc Inventory SKU HT-FCV trước khi đồng bộ

  • Thực hiện đồng bộ tồn kho tại LZD ERP của Inventory SKU HT-FCV (có giá trị tồn kho = 10)

  • Đang thực hiện đồng bộ tồn kho tại LZD ERP của Inventory SKU HT-FCV

  • Thông tin tồn kho tại SC Lazada các sản phẩm phục thuộc Inventory SKU HT-FCV sau khi đồng bộ

  • Ta thấy sản phẩm combo gift Hộp đựng thuốc lá kiêm bật lửa khò F641 (Vàng) + Bình bơm gas Bật lửa 80g (COMBO*HT-FCV+TANG+BBGBLHQ-LPG80GR) có giá trị tồn kho là 0. Lý do: tại kho LZD ERP, inventory SKU BBGBLHQ-LPG80GR đã hết hàng trong kho (stock = 0) => sản phẩm COMBO*HT-FCV+TANG+BBGBLHQ-LPG80GR có tồn kho = 0 trên SC Lazada.

 

Như vậy, chỉ với 2 bước đơn giản, hệ thống LZD ERP đã giúp bạn đồng bộ, cập nhật số lượng các sản phẩm có liên quan trên các gian hàng ở Seller Center Lazada.vn khớp với giá trị tại kho LZD ERP.

0
No tags

Bình luận