Inventory SKU là gì?

Chúng ta đã biết:

SKU là từ viết tắt của Stock Keeping Unit, có nghĩa là đơn vị phân loại hàng hóa tồn kho bằng cách phân loại hàng hóa giống nhau về hình dạng, chức năng… dựa trên một chuỗi các kí tự gồm số và/hoặc chữ. Hay đơn giản là MÃ HÀNG HÓA.

Với LZD ERP, một trong những giá trị cốt lõi đó là: quản lý tập trung tất cả hàng hóa của bạn ở nhiều gian hàng trên Lazada.vn trong 1 kho duy nhất tại LZD ERP. Vì vậy chúng tôi gọi Inventory SKU là MÃ HÀNG HÓA LƯU KHO tại LZD ERP để quản lý tất cả các SKU của bạn.

Ví dụ bạn có sản phẩm:

Áo T-Shirt của hãng Zara cỡ XL dành cho nam chất liệu cotton màu trắng, với các SKU như:

1. FSZRCTTSMAXLWH => sản phẩm gốc ban đầu FSZRCTTSMAXLWH

2. CL*FSZRCTTSMAXLWH => sản phẩm biến thể của FSZRCTTSMAXLWH

3. COMBO2*FSZRCTTSMAXLWH => bộ 2 sản phẩm FSZRCTTSMAXLWH

4. COMBO*FSZRCTTSMAXLWH+TANG+MK => sản phẩm FSZRCTTSMAXLWH với quà tặng có mã MK

=> LZD ERP sẽ quản lý tất cả 4 sản phẩm trên với 1 Inventory SKU là:

Lợi ích của Inventory SKU:

  • Sẽ quản lý tập trung các sản phẩm có mã phụ thuộc Inventory SKU, lúc này thao tác cập nhật số lượng tồn kho chỉ thực hiện 1 lần cho tất cả sản phẩm này.
  • Tạo các sản phẩm biến thể khác từ Inventory SKU cho các gian hàng Lazada.vn của bạn một cách nhanh chóng.
0
No tags

Bình luận