Nhập thêm gian hàng Lazada cần sử dụng dịch vụ LZD ERP

Mặc định khi đăng ký sử dụng dịch vụ LZD ERP, bạn đã khai báo thông tin gian hàng đầu tiên của mình. Tuy nhiên, hệ thống LZD ERP sẽ hỗ trợ cho bạn được quản lý đến 10 gian hàng. Vì vậy, nếu bạn có nhu cầu quan lý thêm các gian hàng, thì bạn có thể khai báo bổ sung thêm các thông tin User ID và API key để quản lý gian hàng.

Thao tác thực hiện:

Bước 1: Chọn menu “Cài đặt hệ thống ” -> chọn “Cấu Hình Chung”

Bước 2: Chọn tab “Cấu hình gian hàng” -> hiển thị form chứa tên gian hàng, email, API

Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin vào các trường Tên gian hàng, email, API được lấy từ Seller Center với quyền API là “Seller Full Access” => Click nút ” Lưu thiết lập” để lưu.

Ngay sau khi bạn lưu thông tin gian hàng mới, hệ thống sẽ tự động chạy đồng bộ các sản phẩm, đơn hàng từ Seller Center của Lazada về hệ thống, bạn vui lòng chờ cho quá trình đồng bộ hoàn thành trước khi thực hiện các thao tác khác.

0
No tags

Bình luận