Nộp tiền sử dụng LZD ERP

Tính năng này được dùng mỗi khi Nhà Bán Hàng chuyển tiền sử dụng LZD ERP cho chúng tôi qua tài khoản ngân hàng.

Thông tin tài khoản thanh toán:

  • Ngân hàng: VietComBank chi nhánh Tân Bình, TP.HCM
  • Số tài khoản: 0071001189240
  • Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Chờ

Lưu ý, khi chuyển khoản bạn nên ghi nội dung chuyển khoản với thông tin có cấu trúc: “lzderp @subsite @phone” để được cập nhật tiền tự động vào tài khoản sử dụng dịch vụ LZD ERP.
Ví dụ site của bạn là nuagoi.lzderp.com và số phone 0984461461 thì ghi nội dung chuyển khoản là: lzderp nuagoi 0984461461

Sau khi chuyển khoản cho chúng tôi, nếu không ghi thông tin chuyển khoản (với cấu trúc “lzderp @subsite @phone”), Nhà Bán Hàng sẽ vào phần quản lý Tài chính tạo 1 phiếu “Tiền nộp vào”, nhằm ghi nhận thông tin thanh toán đến hệ thống và cũng sẽ cộng vào ví tiền trên hệ thống dùng để sử dụng dịch vụ LZD ERP.

Các bước tiến hành:

Bước 1: Vào menu Tài Chính

Bước 2: Click chọn menu con ” Tiền nộp vào ” => hiển thị danh sách chi tiết số tiền đã nộp vào

Bước 3: Click vào button ” Thêm tiền nộp vào ” => Hiển thị form nhập số tiền cần nộp

Bước 4: Nhập thông tin số tiền cần nộp, hình ảnh đính kèm => click nút “Thêm Phiếu nộp tiền”

=> Phiếu nộp tiền sẽ được tạo và ở trạng thái ” Đang đợi xác nhận”. Sau khi chúng tôi kiểm tra, xác nhận phiếu nộp tiền, lúc này trạng thái phiếu nộp tiền sẽ chuyển về trạng thái “Đã được xác nhận”. Khi đó hệ thống sẽ cộng thêm số tiền bạn vừa nhập trong phiếu nộp tiền vào ví tiền của bạn trong hệ thống LZD ERP.

0
No tags

Bình luận