Sản phẩm clone là gì?

Sản phẩm clone là gì?

Để tăng sự phong phú, tăng tính cạnh tranh về sản phẩm, giúp tăng tỉ lệ bán được hàng, tăng đơn hàng, tránh cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ từ 1 SKU gốc, tránh multi source, từ một sản phẩm Single SKU, bạn có thể tạo thêm một sản phẩm khác với những tên gọi, thuộc tính khác với sản phẩm ban đầu. Ta gọi sản phẩm mới này là sản phẩm clone – sản phẩm biến thể của sản phẩm gốc.

Ví dụ:

  • Sản phẩm gốc Nghệ đen Mật ong Tây Nguyên DakHoney 230 gram F191

  • Sản phẩm biến thể của Nghệ đen Mật ong Tây Nguyên DakHoney 230 gram F191: Thực phẩm chức năng Nghệ đen Mật ong Tây Nguyên DakHoney cao cấp

 

 

0
No tags

Bình luận