Sản phẩm combo gift là gì?

Sản phẩm combo gift là gì?

Để tăng sự phong phú, tăng tính cạnh tranh về sản phẩm và thêm sự lựa chọn sản phẩm cho khách hàng, từ một sản phẩm Single SKU bạn có thể bán ghép sản phẩm này với một sản phẩm khác có giá trị thấp hơn để tạo sự hấp dẫn cho người mua hàng. Ta gọi bộ sản phẩm có tặng kèm quà tặng này là combo gift.

Ví dụ: Sản phẩm combo gift – Kính mát nam kiểu vận động viên F655 + Tặng bao da cao cấp

0
No tags

Bình luận