Sản phẩm combo multiple là gì?

Sản phẩm combo multiple là gì?

 

Để tăng sự phong phú, tăng tính cạnh tranh về sản phẩm và thêm sự lựa chọn sản phẩm cho khách hàng, từ một sản phẩm Single SKU bạn có thể bán ghép sản phẩm này với số lượng là 2, 3, … hoặc 10. Ta gọi bộ sản phẩm ghép này là combo multiple.

Ví dụ: Sản phẩm combo multiple – Bộ 3 Bật lửa đá xăng Classic Cổ Điển F503

0
No tags

Bình luận