Single sku là gì?

Chúng ta đã biết:

SKU là từ viết tắt của Stock Keeping Unit, có nghĩa là đơn vị phân loại hàng hóa tồn kho bằng cách phân loại hàng hóa giống nhau về hình dạng, chức năng… dựa trên một chuỗi các kí tự gồm số và/hoặc chữ. Hay đơn giản là MÃ HÀNG HÓA.

Ví dụ bạn có sản phẩm:

Áo T-Shirt của hãng Zara cỡ XL dành cho nam chất liệu cotton màu trắng. Để tạo sự phong phú về sản phẩm của gian hàng, bạn có các biến thể của mặt hàng này với các mã SKU như:

1. FSZRCTTSMAXLWH => sản phẩm gốc ban đầu FSZRCTTSMAXLWH

2. CL*FSZRCTTSMAXLWH => sản phẩm biến thể của FSZRCTTSMAXLWH

3. COMBO2*FSZRCTTSMAXLWH => bộ 2 sản phẩm FSZRCTTSMAXLWH

4. COMBO*FSZRCTTSMAXLWH+TANG+MK => sản phẩm FSZRCTTSMAXLWH với quà tặng có mã MK

=> Các sản phẩm trên đều xuất phát từ 1 SKU ban đầu là:

Vậy: Single SKU là MÃ HÀNG HÓA gốc ban đầu của một sản phẩm đơn, độc lập.

 

0
No tags

Bình luận