Sử dụng hệ thống hỗ trợ (ticket)

Khi cần trao đổi với chúng tôi về các vấn đề: Các vấn đề về kinh doanh – tài chính, Hướng dẫn sử dụng, Các vấn đề về kỹ thuật, Báo lỗi, Yêu cầu tính năng mới,… bạn có thể sử dụng hệ thống hỗ trợ.

Thao tác thực hiện

Bước 1: Chọn ” Hệ Thống Hỗ Trợ ”

Bước 2: Click menu con ” Tạo Yêu Cầu Hỗ Trợ” -> hiển thị form nhập thông tin yêu cầu hỗ trợ

Bước 3: Nhập nội dung vào các trường và click nút”Gửi” => Thông tin yêu cầu hỗ trợ sẽ được gửi tới chúng tôi.

Bước 4:  Các bộ phận phụ trách của LZD ERP sẽ xem và trả lời yêu cầu hỗ trợ của bạn. Bạn có thể xem câu trả lời ở ” Hệ Thống Hỗ Trợ ”  -> Chọn bài viết mà bạn đã gửi, Click vào nút ” Xem, Trả lời ”

 

0
No tags

Bình luận