Sửa inventory sku, nhập clone SKUs

Sau khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ, hệ thống sẽ đồng bộ sản phẩm từ SC Lazada về địa chỉ kho của bạn ở LZD ERP. Lúc này, tất các sản phẩm sẽ được lưu ở sản phẩm gian hàng bao gồm: sản phẩm single sku, clone sku, combo sku.

Để quản lý tập trung tất cả hàng hóa của bạn ở nhiều gian hàng trên Lazada.vn trong 1 kho duy nhất tại LZD ERP. Tất cả các sản phẩm ở các gian hàng được phân loại về dạng cơ bản nhất là Inventory SKU – MÃ HÀNG HÓA LƯU KHO tại LZD ERP.

Inventory SKU quản lý tập trung về giá vốn, hàng tồn, danh sách sản phẩm biến thể (clone), ….

Nếu bạn muốn chỉnh sửa thông tin của một inventory SKU, bạn thao tác như sau:

Bước 1: Chọn menu Inventory SKU để vào trang Inventory SKU

Bước 2: Tại một sản phẩm inventory sku bạn muốn chỉnh sửa, bạn chọn nút “Chỉnh sửa”

Bước 3: Tại trang chỉnh sửa inventory sku, bạn có thể chỉnh sửa các thông tin:

  • Ảnh sản phẩm: Nhập thay thế ảnh sản phẩm ở Product image
  • Số lượng hàng tồn: Nhập số lượng hàng tồn ở Total stock
  • Giá vốn: Nhập giá vốn sản phẩm ở mục Giá vốn
  • Nhập danh sách sản phẩm biến thể ở mục Custom clone SKUs (tối đa 20 clone), bằng cách:

Ví dụ: Bạn có inventory sku NDMOTNDH-230GR với tên là Nghệ đen Mật ong Tây Nguyên DakHoney 230 gram F191

  • Với sản phẩm NDMOTNDH-230GR này, bạn có một sản phẩm biến thể MATONGNGHEDEN, tên là Thực phẩm chức năng Nghệ đen Mật ong Tây Nguyên DakHoney cao cấp.
  • Để quản lý tập trung mỗi khi có đơn hàng từ MATONGNGHEDEN, hệ thống chỉ trừ hàng tồn từ inventory sku NDMOTNDH-230GR, bạn cần nhập MATONGNGHEDEN là clone của inventory sku NDMOTNDH-230GR.

Bước 4: Nhấn Cập nhật để lưu thông tin inventory sku đã được chỉnh sửa.

Sau khi chỉnh sửa inventory sku, bạn đồng bộ sản phẩm để cập nhật sản phẩm mới nhất từ SC Lazada về kho LZD ERP.

Xem chi tiết inventory sku NDMOTNDH-230GR, ta thấy sku MATONGNGHEDEN có trong danh sách clone của sản phẩm NDMOTNDH-230GR.

0
No tags

Bình luận