Tạo Combo Multiple

Để tăng sự phong phú, tăng tính cạnh tranh về sản phẩm và thêm sự lựa chọn sản phẩm cho khách hàng, từ một sản phẩm Single SKU bạn có thể bán ghép sản phẩm này với số lượng là 2, 3, … hoặc 10. Ta gọi bộ sản phẩm ghép này là combo multiple.

Để tạo sản phẩm Combo multiple, bạn thao tác như sau:

Bước 1: Chọn menu Inventory SKU -> hiển thị danh sách sản phẩm SKU

Bước 2: Chọn sản phẩm cần tạo sản phẩm combo gift => click button ” Tạo combo Multiple” => hiển thị trang tạo combo multiple inventory SKU

Bước 3: Chọn số sản phẩm  -> Hệ thống sẽ hiển thị số sản phẩm, tự động tăng giá theo số sản phẩm và tự động tạo ảnh đại diện sản phẩm phù hợp với số lượng sản phẩm bạn đã chọn.

Bước 4: Chọn SC bạn sẽ đưa sản phẩm combo multiple này lên, sau đó click nút “Submit”

=> Sản phẩm combo gift được tạo thành công sẽ tự động đồng bộ lên Seller Center Lazada.vn bạn đã chọn.

Lưu ý: Bạn cần thiết lập các thông số combo multiple cho phù hợp với gian hàng của mình trước khi tạo sản phẩm Combo Multiple. Xem thêm Cấu hình Combo Multiple tại đây >> http://lzderp.com/thiet-lap-cau-hinh-combo-multiple/

0
No tags

Bình luận