Thay đổi thông tin tài khoản: mật khẩu, email, tên hiển thị…

Nếu bạn muốn thay đổi các thông tài khoản như: thay đổi mật khẩu, thay đổi email, … bạn chọn theo các cách sau:

Cách 1: Chọn Chỉnh sửa hồ sơ tại vùng Header – thể hiện thông tin tài khoản

Cách 2: Chọn Cài đặt hệ thống >> Tài khoản của tôi

Tại trang Tài khoản của tôi, bạn có thể thay đổi: mật khẩu, email, tên hiển thị…

  • Để thay đổi mật khẩu, bạn chọn: Tạo mật khẩu

  • Để thay đổi email, bạn nhập email mới vào ô: Thư điện tử

  • Để lưu các thay đổi, bạn cần bấm vào nút: Cập nhật hồ sơ 
0
No tags

Bình luận