Thiết lập cấu hình combo multiple

Combo multiple là dạng SKU trên SC với 1 bộ sản phẩm gồm 2 đến 10 sản phẩm, với mức giá tăng dần đều lên… Vì vậy bạn cần thiết lập trước cấu hình cho sản phẩm combo multiple như định dạng tên SKU, thêm vào đầu nội dung, thêm vào cuối nội dung, bộ sản phẩm đầy đủ.

Để thiết lập cấu hình combo multiple, bạn thao tác như sau:

 

Bước 1: Chọn ” Cài đặt hệ thống ” -> Combo Multiple

=> Hiển thị form thiết lập

Bước 2: Bạn có thể thay đổi các thiết lập cho phù hợp với gian hàng của mình.

Các thiết lập của combo multiple gồm:

1. Định dạng tên của SKU:

Giá trị mặc định là: Bộ [number] [name]

=> Với thông số này, giả sử khi tạo combo multiple với số lượng là 3 cho sản phẩm Bật lửa đá xăng Classic Cổ Điển F503 thì tên của sản phẩm combo multile được tạo sẽ là: Bộ 3 Bật lửa đá xăng Classic Cổ Điển F503

Nếu ta đổi định dạng tên thành: Bộ [number] sản phẩm [name]

=> Với thông số này, giả sử khi tạo combo multiple với số lượng là 3 cho sản phẩm Bật lửa đá xăng Classic Cổ Điển F503 thì tên của sản phẩm combo multile được tạo sẽ là: Bộ  3 sản phẩm Bật lửa đá xăng Classic Cổ Điển F503

2. Bộ sản phẩm đầy đủ:

Giá trị mặc định là: [number] x sản phẩm

=> Với thông số này, giả sử khi tạo combo multiple với số lượng là 3 cho sản phẩm Bật lửa đá xăng Classic Cổ Điển F503 thì giá trị bộ phẩm đầy đủ sẽ là: 3 x sản phẩm

3. Thêm vào đầu nội dung: là nội dung sẽ xuất hiện ở trước phần mô tả (Description) của sản phẩm combo multiple

Giá trị mặc định: để trống

Ví dụ: Bạn có thể thiết lập phần “Thêm vào đầu nội dung” giá trị là: Mua nhiều hơn, giá rẻ hơn.

4. Thêm vào cuối nội dung: là nội dung sẽ xuất hiện ở sau phần mô tả (Description) của sản phẩm combo multiple

Giá trị mặc định: để trống

Ví dụ: Bạn có thể thiết lập phần “Thêm vào cuối nội dung” giá trị là:  Mời bạn xem thêm các sản phẩm khác của gian hàng Nửa gói: http://www.lazada.vn/shop/nua-goi

 

Với các thiết lập ở mục 3 và 4, khi bạn tạo 1 sản phẩm combo multiple. Thông tin mô tả của sản phẩm combo multiple lúc này sẽ là:

Mua nhiều hơn, giá rẻ hơn.

<nội dung mô tả (description) của sản phẩm chính >

Mời bạn xem thêm các sản phẩm khác của gian hàng Nửa gói: http://www.lazada.vn/shop/nua-goi

Bước 3: Click Lưu cấu hình để hệ thống ghi nhớ các thiết lập của bạn.

 

Lúc này các thiết lập cấu hình sản phẩm combo multiple đã hoàn thành, bạn có thể tạo sản phẩm combo multiple theo mẫu đã thiết lập.

Xem thêm, tạo sản phẩm combo multiple tại đây >> http://lzderp.com/tao-combo-multiple/

0
No tags

Bình luận