Thiết lập chi phí bán hàng

Chi phí bán hàng là các khoản phí bạn phải chi ra trong quá trình bán hàng như là: thuê kho bãi, thuế má, mua hộp giấy, băng keo, tiền lương của nhân viên

Phần chi phí này gồm 2 loại: chi phí chung (kho bãi, thuế má…) và chi phí riêng cho từng gian hàng, phải tách riêng thành 2 phần chi phí bởi vì có thể chi phí xử lí từng đơn hàng trên các gian hàng khác nhau, ví dụ gian hàng 1 tốn 2k/hộp giấy đóng hàng vì hàng nhỏ, còn gian hàng 2 thì 10k/hộp giấy đóng hàng vì sản phẩm bự nên hộp bự và đắt hơn.

Phần chi phí này được tính trên từng đơn hàng, và sẽ được hệ thống trừ ngay khi có đơn hàng để tính toán tiền lời mà bạn nhận được trên từng đơn hàng, bạn cần thiết lập chi phí bán hàng để sẵn sàng cho việc tính toán này.

Các thao tác thực hiện :

Bước 1: Chọn menu “Cài đặt hệ thống ” -> chọn “Cấu Hình Chung”

Bước 2: Click chọn tab “Thiết lập chi phí bán hàng” => hiển thị các trường chi phí xử lý đơn hàng, chi phí xử lý cho mỗi gian hàng,…

Bước 3: Nhâp giá chi phí vào các trường => click nút ” Lưu Thiết Lâp” -> lưu thành công, chi phí sẽ được áp dụng cho các đơn hàng bắt đầu từ ngày thiết lập này.

0
No tags

Bình luận