Thiết lập nhập xuất hàng

Dịch vụ LZD ERP cung cấp cho bạn các tính năng hữu ích trong việc quản lí thống kê xuất nhập hàng.

Tự động xuất file nhập hàng: dựa trên lượng hàng bán ra trong khoảng thời gian gần đây, xem lượng hàng cần nhập trong thời gian tới là bao nhiêu. Giúp giảm thiểu việc các SKUs bị hết hàng và cũng chẳng phải bù đầu đau óc nhớ hoặc kiểm tra chay chay xem cái nào còn, hết hàng, phải tính toán xem nhập bao nhiêu để bán trong bao nhiêu ngày tới.

Thao tác để thiết lập xuất nhập hàng:

Bước 1: Vào menu ” Cài đặt hệ thống ”  -> chọn “Cấu Hình Chung ”

Bước 2: Click vào thẻ” Thiết lập xuất nhập hàng ” => hiển thị các tùy chọn để thiết lập xuất nhập hàng

Bước 3: Lựa chọn và thiết lập

  • Thời gian nhập hàng (tính bằng ngày): ví dụ thời gian từ lúc bạn đặt hàng đến khi hàng về tới kho là 7 ngày, thì chọn ở đây là 7. Số ngày này sẽ được hệ thống dựa vào để tính số lượng hàng nhập về trước khoảng thời gian đó để tránh hết hàng trong kho thực tế.
  • Nhập danh sách các SKU bỏ qua:  Mỗi SKU một dòng: danh sách những SKUs có số lượng nhiều, giá trị thấp, bạn nhập 1 lần bán cả năm thì cho vào danh sách này để không phải tính toán lượng hàng nhập cho nó. Mỗi SKU một dòng, ví dụ:

SKU-SAN-PHAM-1

SKU-SAN-PHAM-2

SKU-SAN-PHAM-3

Bước 4: Ở mục “Loại nhập kho”, “Loại xuất kho” => nhập các loại xuất kho/ nhập kho vào các ô trống (cái này có thể nhập hoặc không nhập tùy ý, vì nó đã có loại xuất nhập kho mặc định) để bạn tiện quản lí các thông tin về nhập / xuất kho. Ví dụ Loại nhập / xuất kho bạn có thể thêm các lựa chọn:

  • Nhập của Samsung
  • Nhập của Sony
  • Nhập từ Mĩ
  • Hàng lỗi
  • Hàng bán trên shopee
  • Hàng bán trên sendo
  • Hàng bán offline
  • ..

Bước 5: Click nút “Lưu thiết lập” -> lưu thành công thiết lập xuất nhập kho

0
No tags

Bình luận