Thông báo bổ sung kênh liên lạc, bình luận qua Facebook

Thông báo bổ sung kênh liên lạc, bình luận qua Facebook

 

Nhằm hỗ trợ và trao đổi với Nhà bán hàng một nhanh và thuận tiện nhất, Hệ thống LZD ERP đã bổ sung thêm 2 kênh liên lạc qua Facebook là: FB Messenger và FB Comment.

Bạn có thể chat với chúng tôi thông qua hệ thống FB Messenger ngay tại http://lzderp.com

fb-mess

Ngoài ra, với các bài viết hướng dẫn hỗ trợ, nếu bạn có vấn đề cần trao đổi, thắc mắc, bạn có thể bình luận ngay bên dưới bài viết với tính năng FB comments.

Trân trọng.

 

fb-comments

 

0
No tags

Bình luận