Thống kê chi tiết từng inventory SKU

Dịch vụ LZD ERP cung cấp cho bạn các tính năng hữu ích trong việc quản lí và thống kê từng inventory SKU như xem danh sách sản phẩm combo, clone;  xuất nhập kho, lưu kho ở từng thời điểm; xem tiền lời…

Để sử dụng tính năng này, bạn thao tác như sau:

Bước 1 : Chọn menu Inventory SKU

Bước 2 : Chọn Xem chi tiết tại SKU bạn muốn xem thông tin chi tiết như danh sách sản phẩm combo, clone,  xuất nhập kho, xem tiền lời…

Bước 3: Bạn dễ dàng thấy được danh sách combo, clone theo từng Seller Center Lazada.vn của Inventory SKU cần theo dõi tại trang thông tin chi tiết của Inventory SKU.

Bước 4: Bạn có thể xem thông tin nhập xuất hàng, lưu kho từng thời điểm của Inventory SKU.

  • Bạn chọn thẻ: Nhâp – xuất kho
  • Bạn chọn loại thông tin muốn xem, gồm 3 loại: Tất cả, Nhập kho hoặc Xuất kho
  • Bạn chọn khoảng thời gian bắt đầu và kết thúc để lọc thông tin cần theo dõi
  • Cuối cùng bạn bấm Lọc, hệ thống sẽ tìm và hiển thị kết quả nhập xuất kho của Inventory SKU.

Bước 5: Bạn có thể xem thông tin Tiền lời trên trên từng đơn hàng của Inventory SKU

  • Bạn chọn thẻ: Xem tiền lời
  • Bạn chọn khoảng thời gian bắt đầu và kết thúc để lọc thông tin cần theo dõi
  • Cuối cùng bạn bấm Lọc, hệ thống sẽ tìm và hiển thị kết quả tiền lời của Inventory SKU trên mỗi đơn hàng.

 

0
No tags

Bình luận