Thống kê SKUs của từng SellerCenter bán ra theo thời gian

Dịch vụ LZD ERP cung cấp cho bạn các tính năng hữu ích trong việc quản lí Doanh thu của mỗi gian hàng.  Bạn có thể xem lại doanh thu của gian hàng theo ngày, xem lại doanh thu của 1 SKU cụ thể.

Thao tác thực hiện:

Bước 1: Chọn gian hàng cần xem doanh thu -> click vào menu Doanh thu -> hiển thị trang doanh thu

Bước 2: Chọn ngày cần xem doanh thu -> click Lọc -> Hiển thị biểu đồ doanh thu, tổng lời của ngày đó

Ngoài ra bạn có thể xem doanh thu của từng SKU bằng cách nhập SKU cần theo dõi vào ô “Tìm kiếm theo SKU”, chọn ngày và click Lọc  -> Hệ thống sẽ hiển thị doanh thu của SKU theo ngày mà bạn chọn.

0
No tags

Bình luận