Thông tin “Hàng ngày” ở trang Inventory SKU có ý nghĩa gì?

Hỏi: Khi vào trang quản lý sản phẩm Inventory SKU, các bạn thấy có cột Hàng ngày, vậy cột thông tin này có ý nghĩa gì?

Đáp: Cột thông tin Hàng ngày tại trang Inventory SKU chính là thông tin sản phẩm bán được trung bình trong một ngày (lấy thông tin bán hàng của 42 ngày gần đây). Con số hàng ngày càng nhỏ thì sản phẩm bán được càng ít, con số hàng ngày càng lớn thì sản phẩm bán được càng nhiều.

Ví dụ với hình minh họa bên trên, ta thấy sản phẩm Bật Lửa Gas Godes F519 (Bạc) thông tin Hàng ngày có giá trị là: 0.14, , điều này có nghĩa là: Trung bình một ngày bán được 0.14 sản phẩm (vì trong 42 ngày vừa qua chỉ bán được 6 sản phẩm => trung bình một ngày bán được 6/42 = 0.14).

Thông tin sản phẩm bán được Hàng ngày giúp gì cho Nhà bán hàng?

Với thống kê bán sản phẩm trung bình hàng ngày, giúp Nhà bán hàng có cái nhìn trực quan về việc bán hàng của sản phẩm.

Ví dụ, sản phẩm A có thông tin Hàng ngày với giá trị là: 4.5 => sản phẩm A là sản phẩm hot, có rất nhiều đơn hàng đặt mua sản phẩm này.

Ví dụ, sản phẩm B có thông tin Hàng ngày với giá trị là: 0 => sản phẩm B không bán được hàng

Vậy với các thông tin này, giúp Nhà bán hàng thấy ngay: đâu là sản phẩm hot, chủ lực của gian hàng; đâu là sản phẩm ế – không bán được hàng.

Bên cạnh đó, thông tin sản phẩm bán được Hàng ngày, 3/7/14/28/42 ngày cũng là 1 điều kiện để hệ thống lấy làm căn cứ đưa ra quyết định cho việc xuất file nhập hàng cần bán gúp Nhà bán hàng.

0
No tags

Bình luận