Tính năng tự động đồng bộ đơn hàng hoạt động như thế nào?

Hỏi: Tính năng tự động đồng bộ đơn hàng hoạt động như thế nào?

Đáp: Để cập nhật những đơn hàng mới nhất, hệ thống LZD ERP thực hiện việc tự động đồng bộ đơn hàng với chu kỳ 2 phút mỗi lần.

Mỗi khi có đơn hàng hoặc đơn hàng trên SC có sự thay đổi về trạng thái, hệ thống sẽ tự động thực hiện 2 việc:

  1. Tại kho LZD ERP của bạn, hệ thống sẽ tạo hoặc cập nhật đơn hàng tương ứng. Xem các đơn hàng này, bạn có thể vào mục Đơn hàng

2. Tất cả inventory SKU, clone SKUs và combo SKUs khi có đơn hàng đều được cập nhật hàng tồn tự động lên Seller Center Lazada. Ví dụ với inventory SKU A có hàng tồn là 5, khi có một clone SKU A có 1 đơn hàng thì tự động cập nhật hàng tồn của inventory SKU A, các clone SKUs A và tất cả combo SKUs A về 4. Giảm thiểu phí mặc định khi bị phát sinh đơn hàng khi trong kho thực tế hết hàng.

 

 

0
No tags

Bình luận