Xem chi phí sử dụng LZD ERP

Dịch vụ LZD ERP cung cấp cho bạn các tính năng hữu ích trong việc quản lí tài nguyên các gian hàng bán trên Lazada với mức chi phí 0,9%, phần chi phí này được tính trên từng đơn hàng, và sẽ được hệ thống trừ ngay khi có đơn hàng, bạn cần có tiền trong tài khoản trước để sẵn sàng cho việc sử dụng dịch vụ.

Các thao tác để xem chi phí sử dụng LZD ERP:

Bước 1: Vào Menu ” Tài chính”

Bước 2: Chọn “Tổng quan” => hiển thị thông tin chi tiết sô dư hiện tại, chi phí tháng này, dự tính ngày hết tiền (dự tính số ngày sẽ sử dụng hết số dư hiện tại này).

0
No tags

Bình luận