Xem chi tiết API Log

Hệ thống LZD ERP thực hiện việc kết nối với SC Lazada qua thông tin API key bạn đã khai báo trong gian hàng của mình. Với mỗi thao tác đồng bộ sản phẩm, đồng bộ đơn hàng, cập nhật tồn kho, … hệ thống LZD ERP sẽ thực hiện các thao tác tương tác với hệ thống Seller Center Lazada.vn thông qua API key này. Để theo dõi việc thực hiện tương tác giữa LZD ERP với SC Lazada, bạn có thể xem chi tiết API Log trong hệ thống LZD ERP.

Thao các xem API Log, bạn có thể thực hiện như sau:

Bước 1: Bạn chọn menu API Log 

Bước 2: Trong trang API LOG, bạn sẽ thấy danh sách các tương tác giữa LZD ERP và SC Lazada.vn

Bước 3: Để xem cụ thể, bạn có thể chọn điều kiện lọc với 3 thông tin:

  • Filter by Action: Lọc theo hành động 
  • Filter by Status: Lọc theo trạng thái 
  • Lọc theo SKU: SKU bạn tự nhập
  • Sau đó, bạn có thể nhấn nút Lọc để xem danh sách API Log theo điều kiện bạn vừa thiết lập.


Bước 4: Để xem chi tiết một thông tin API Log, bạn click nút “Xem chi tiết” => Mở ra trang xem chi tiết API Log này.

0
No tags

Bình luận