Xem chi tiết đơn hàng

Quản lý đơn hàng là một trong những giá trị cốt lõi của hệ thống LZD ERP hỗ trợ cho bạn. Với quản lý đơn hàng, bạn có thể sử dụng các chức năng lọc với nhiều điều kiện để xem, phân loại các đơn hàng. Ngoài ra, bạn còn có thể xem chi tiết từng đơn hàng để biết thông tin về khách hàng, tiền lời trên từng đơn hàng, …

Để xem đơn hàng, bạn thao tác như sau:

Bước 1: Chọn menu “Đơn hàng” 

Bước 2: Tại trang Đơn hàng, bạn có thể nhập các điều kiện về lọc tìm ra các đơn hàng mà bạn muốn.

Các điều kiện lọc để tìm đơn hàng cụ thể như:

  • Chọn SC: Bạn muốn lọc đơn hàng ở từng SC hay là tất cả. 
  • Nhập SKU bạn muốn lọc tại ô SKU
  • Chọn loại SKU: Tất cả, single, clone hay combo
  • Bạn cũng có thể lọc theo Tên sản phẩm, Tên khách hàng, Số Phone của khách hàng, Số đơn hàng
  • Bạn cũng có thể lọc các đơn hàng theo từng khoảng thời gian: Từ ngày -> Đến ngày
  • Bạn cũng có thể lọc theo trạng thái đơn hàng: đang chuẩn bị (pending), chuẩn bị chuyển hàng (ready_to_ship), đã chuyển hàng đi (shipped), đã giao hàng (delivered), giao hàng thất bại (failed), đơn hàng hủy (canceled), hàng trả về (returned)
  • Với các điều kiện lọc bạn đã nhập, bạn cần nhấn nút Lọc để hệ thống hiển thị những đơn hàng phù hợp.

Bước 3: Để xem chi tiết đơn hàng nào, bạn cần chọn nút “Xem chi tiết” ở đơn hàng đó 

 

Tại trang xem chi tiết đơn hàng, bạn có thể thấy thông tin của khách hàng (họ tên, số điện thoại, địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng…). Ngoài ra, bạn còn có thể xem được thông tin tiền lòi của mỗi SKU trên đơn hàng, các chi phí phát sinh với đơn hàng.

0
No tags

Bình luận