Xem chi tiết tiền chi ra trong tháng khi sử dụng LZD ERP

LZD ERP cung cấp cho bạn các tính năng hữu ích trong việc xem chi tiết số tiền chi ra trong tháng để bạn có thể có cái nhìn về chi phí hoạt động trên LZD ERP cho gian hàng của mình.

Các bước tiến hành:

Bước 1: Vào menu Tài Chính

Bước 2: Click chọn menu con ” Tiền chi ra ” => hiển thị danh sách chi tiết số tiền chi ra

0
No tags

Bình luận