Xem danh sách các clone, combo SKUs của Inventory SKU

Dịch vụ LZD ERP cung cấp cho bạn các tính năng hữu ích trong việc quản lí chi tiết danh sách các sản phẩm Clone, Combo SKU của mỗi sản phẩm trong Inventory.

Thao tác thực hiện :

Bước 1: Chọn menu Inventory SKU -> hiển thị danh sách sản phẩm

Bước 2: Chọn sản phẩm cần xem  -> click xem chi tiết -> hiển thị chi tiết sản phẩm bao gồm danh sách sản phẩm clone , combo của SKU đó.

0
No tags

Bình luận