Xem thông tin nhập – xuất kho của Inventory SKU

Dịch vụ LZD ERP cung cấp cho bạn các tính năng hữu ích trong việc quản lí xuất nhập kho của từng SKU, giúp bạn quản lý biến động về số lượng hàng tồn các sản phẩm theo từng mốc thời gian.

Thao tác thực hiện:

Bước 1: Chọn menu Inventory SKU

Bước 2: chọn SKU mà bạn muốn xem thông tin xuất nhập kho -> click xem chi tiết -> hiển thị chi tiết SKU đó

Bước 3: Kéo xuống dưới ở thẻ Xuất Nhập kho -> chọn ngày bắt đầu, ngày kết thúc -> Click nút Lọc -> hiển thị thông tin chi tiết xuất nhập kho của SKU đó.

0
No tags

Bình luận