Xuất file số lượng hàng cần nhập

Dịch vụ LZD ERP cung cấp cho bạn các tính năng hữu ích trong việc tự động tính toán hàng cần nhập, dựa trên lượng hàng bán ra trong khoảng thời gian gần đây, xem lượng hàng cần nhập trong thời gian tới là bao nhiêu. Chức năng này giúp giảm thiểu việc các SKUs bị hết hàng và bạn cũng chẳng phải bù đầu đau óc nhớ hoặc kiểm tra thủ công xem sản phẩm nào còn, hết hàng, phải tính toán xem nhập bao nhiêu để bán trong bao nhiêu ngày tới.

Để sử dụng tính năng này, bạn thao tác như sau:

Bước 1: Vào menu Công cụ -> chọn menu con Xuất file nhập hàng -> hệ thống sẽ hiển thị Trang xử lý xuất file nhập hàng Lazada cho các ngày bán sắp tới.

Bước 2: Bạn chỉ cần bấm nút Xuất file -> Hệ thống LZD ERP sẽ tự động tính toán và xuất file excel chứa thông tin danh sách sản phẩm cần nhập và lưu về máy của bạn.

Bước 3: Sau đó bạn có thể mở file danh sách hàng cần nhập vừa được lưu để xem sản phẩm nào cần nhập thêm hàng.

Lưu ý:

Để Hệ thống LZD ERP có thể đưa ra thông tin hàng cần nhập chính xác nhất, bạn cần thiết lập thời gian nhập hàng thực tế của bạn (là thời gian hàng được vận chuyển từ nhà cung cấp đến kho hàng của bạn sau khi bạn đặt hàng) và danh sách SKUs sẽ bỏ qua.

Bạn thao tác như sau:

  • Bạn chọn: Cài đặt hệ thống > Cấu hình chung > Chọn thẻ: Thiết lập Nhập xuất hàng.
  • Tại đây, bạn chọn thời gian nhập hàng (tính bằng ngày) cho phù hợp với gian hàng của bạn.
  • Bạn cũng có thể chọn những SKUs sẽ bỏ qua (mỗi SKU trên 1 dòng). Lúc này hệ thống LZD ERP sẽ không xử lý nhập hàng cho những SKUs có trong danh sách này.
  • Cuối cùng, bạn bấm Lưu thiết lập để hệ thống ghi nhớ các thiết lập này.

0
No tags

Bình luận